Hur har Sverige kunnat behålla sin ledning i världens stålproduktion?

Svaret är en uthållig och målmedveten satsning på forskning och utveckling, en satsning som kräver tillgång på mycket välutbildad arbetskraft bl.a. i form av forskarutbildade specialister. En forskarskola bidrar till att säkra tillgången på sådan kompetens i vår region även i framtiden, genom tillämpade forskningsprojekt i nära samarbete med industrin.

Ovanstående ord var en av drivkrafterna för att försöka få till stånd en forskarskola och en ansökan färdigställdes 2010. Projekten i forskarskolan skulle inrymmas i fyra för stålindustrin centrala områden; processteknik, materialteknik, applikationsteknik och industriell organisation. Idag är 9 doktorander i full verksamhet, två har doktorerat, ett par slutat efter licentiatexamen och några av andra skäl.

Forskarskolan finansieras genom bidrag från Region Dalarna, Region Gävleborg, Sandvikens kommun, Jernkontoret, deltagande stålföretag och från Högskolan Dalarna.

Föreståndare för forskarskolan är Göran Engberg, professor i materialvetenskap på Högskolan Dalarna.