Redan på medeltiden exporterade Sverige järn till kontinenten. På 1700-talet kom cirka 30 procent av stångjärnet på världsmarknaden från Sverige. I mitten av 1800-talet lämnade vi järnåldern på allvar och gick in i stålåldern. Bessemermetoden kom till Sverige 1858 och är en metod för framställning av götstål.
Sedan 1960-talet har stålbranschen arbetat för att minska den negativa miljöpåverkan. Masugnsprocessen, som är den vanligaste vägen från järnmalm till stål, är numera nästan så effektiv som det teoretiskt är möjligt – om koldioxidutsläppen ska kunna minska ännu mer måste helt ny, kolfri, teknik tas fram.
Idag producerar Sverige över 4 miljoner ton råstål (grund till produkter) per år. Vår produktion av stålprodukter (till exempel plåt och rör) uppgår till mer än 3 miljoner ton – en knapp halv procent av världsproduktionen. Men inom vissa nischer står svenskt stål för över 80 procent av världsmarknaden, och vi har i många fall helt världsledande kvaliteter.