Outsourcing av processnära underhåll har inte varit speciellt vanligt inom stålindustrin, men de senaste två-tre åren har fenomenet börjat dyka upp. Denna typ av outsourcing innebär att relationen mellan industrin och leverantören blir allt viktigare och djupare, den innehåller organisationsövergripande processer och i många fall har leverantören ett krav på sig att leverera processutveckling. Mitt forskningsprojekt tittar djupare på denna problematik, speciellt på hur leverantörens processmognad och förmåga påverkar relationen och gränssnittet mellan kund och leverantör.