Nian Zhou bedriver sin forskning i samarbete med Outokumpu Stainless AB för att undersöka hur en slipningsprocess påverkar ytegenskaperna hos rostfritt stål och speciellt benägenheten till kloridinducerad spänningskorrosion. Hon har bl a undersökt hur slipparametrar såsom partikelstorlek, kraft och slipriktning i förhållande till valsriktning, kylning etc påverkar ytegenskaperna. De slipade ytornas struktur och topografi analyseras mha svepelektronmikroskopi (SEM). Röntgendiffraktion (XRD) används för restspänningsmätningar. Spänningskorrosionsprovningen görs under såväl obelastade som belastade (4-punkt böjprovning) förhållanden och de exponerade proverna analyseras mha SEM.  Kloridinducerad spänningskorrosion utvärderas för austenitiska, ferritiska och duplexa rostfria stål.