Nima är forskarstuderande vid Högskolan Dalarna i samarbete med KTH och Sandvik Materials Technology. Han undersöker mikrostrukturens utveckling under varmvalsning. För detta använder han en MATLAB-verktygslåda som är utvecklad av Professor Göran Engberg. Nima vill expandera denna verktygslåda för att skapa ett omfattande verktyg för processimulering. En av de viktigaste utmaningarna i det här projektet är att utveckla en modell som förutspår uppkomsten av utskiljningar hos material. Med hjälp av detta beräknas sedan flytspänningen vid olika temperaturer. Med information om materialets flytspänning kan man sedan justera valsningsparametrarna.