Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick, verktyg och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar. Vårt samhälle är med andra ord helt beroende av stål. Stål består till största del av järn och är det fjärde vanligaste grundämnet – går att producera nästan hur mycket stål som helst! Järn går att återvinna, oändligt antal gånger utan att tappa kvaliteten. Genom att smälta om skrot kan man enkelt bilda nytt stål med nya egenskaper och skrot är en viktig och eftertraktad råvara för stålindustrin. Av stålet som produceras i Sverige exporteras en övervägande del till andra länder. Anledningen är att svensk stålindustri specialiserat sig och i många fall blivit världsledande inom sina respektive nischer. Under 2012 var intäkterna från försäljningen av stål 57 miljarder kronor. Stålindustrin gav 7 miljarder i skatteintäkter vilket motsvarar 17 000 lågstadielärare.